Wie ben ik

Met veel plezier heb ik ruim 15 jaar in het regulier- en speciaal onderwijs gewerkt. In 2008 ben ik gestart met Praktijk de Opstap. Een praktijk voor gespecialiseerde leerhulp. Hier komen ervaring, passie en kennis bij elkaar. 
Ik ben geregistreerd taalspecialist, rekenspecialist en behandelaar Dyscalculie (Landelijkse Beroepsvereniging Remedial Teachers). Daarnaast ben ik ook gediplomeerd Kindercoach (specialisatie traumaverwerking en cognitief functioneren).
Inmiddels werk ik ook samen met andere professionals met diverse specialisaties (orthopedagoog, reken- en taalspecialisten, gedragsdeskundige).

Gespecialiseerde handen in en rond de klas
Niet alleen de theorie, maar ook de praktijk vind ik belangrijk. Gespecialiseerde handen in en rond de klas, dat is wat ik bied. En wanneer er meer behoefte is, dan begeleid ik de leerkracht of het team bij het maken van een verdere professionaliseringsslag met betrekking tot nieuwe onderwijsvragen. Het doel is steeds om voorwaarden te scheppen waarin kinderen en leerkracht zich blijven ontwikkelen. En waarbij elk kind zoveel mogelijk aansluiting (her)vindt in de groep. Het passend maken van het reguliere lesaanbod of de methoden van de school is daarbij een van de mogelijkheden.

Klik hier voor samenwerkende collega’s

Klik hier voor de diploma’s en certificaten Silvia Jellese

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Diemen-Noord.

In Limburg ben ik opgegroeid, als een deel van een tweeling. Daarnaast heb ik drie broers, waarvan de oudste veel te vroeg door een hartaanval is overleden. Deze broer heette André en heeft een grote invloed gehad op de passie die ik ontwikkeld heb voor het onderwijs.
André had een sociale stoornis. Destijds was niet duidelijk wat hij precies mankeerde, maar de vier kinderen voelden heel goed aan dat André bijzonder was.

Het was duidelijk dat deze broer grote moeite had om zich aan te passen in de drukte van het gezin. Hij kon zichzelf daarin niet veranderen, dus was het nodig dat zijn omgeving veranderde. Hij had ruimte nodig en een klimaat waarin hij gezien en gerespecteerd werd zoals hij was. Een omgeving waarin ook hij zijn talenten kon ontwikkelen. Want die had hij zeker.

André was een bijzondere spil in het gezin. Hij heeft mij geleerd om ‘out of the box’ te denken. En om van elke moeilijkheid een mogelijkheid te maken. De quote van Einstein: ‘Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid,’ is dan ook een verrijkende ervaring geweest in mijn jeugd. 
Een ervaring die aansluit bij het statement van UNESCO, welke aan de grondslag van Passend Onderwijs ligt.

Statement UNESCO, 1994 (onderschreven door de Verenigde Naties en een oproep aan regeringen)

Het participeren in een reguliere omgeving wordt beschouwd als de beste garantie voor een gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren: reguliere scholen met een inclusieve* oriëntatie zijn het meest effectieve middel om discriminatie tegen te gaan en toegankelijke gemeenschappen te creëren, een inclusieve samenleving te vormen en te garanderen dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen.
* Inclusie verschuift de focus van ‘verander het individu’ naar ‘verander de omgeving’. Iedereen hoort erbij ongeacht persoonlijke beperkingen.