Bijles

Bijles is het herhalen van de leerstof. Kwaliteit van instructie is daarbij het belangrijkste. Praktijk de Opstap biedt bijles aan in groepjes van 2 tot 4 leerlingen.

Bijles is niet geschikt bij een leerachterstand van 2 jaar of meer of wanneer er sprake is van een ernstige stoornis (Autisme, ADHD, ODD, TOS etc..). Remedial Teaching is dan beter van toepassing.

In het schooljaar 2017-2018 zijn er twee bijlesgroepen.
Bijles rekenen groep 7 en 8. Elke maandag van 17.15 tot 18.00 uur.
Bijles Begrijpend lezen groep 6, 7 en 8. Elke donderdag van 17.15 tot 18.00 uur.

Houdt u er rekening mee dat bij bijles huiswerk een onderdeel van het traject is. Wekelijks ongeveer 1 tot 1.5 uur.

Wanneer er ruimte is kunt u instappen in elke periode.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Tarieven
€ 475,- per periode (ongeveer 16 lesweken).

U ontvangt voor dit bedrag:
1 sessie voor het rekenonderzoek, of het onderzoek begrijpend lezen
15 minuten oudergesprek, met daarin een korte toelichting op de uitkomsten van het onderzoek en de invulling van het handelingsplan.
14 sessies begeleiding
1 sessie met een afsluitend onderzoek.
15 minuten oudergesprek, met daarin een korte toelichting op de uitkomsten van het onderzoek.
U krijgt twee facturen. Een factuur € 275,- aan het begin van het traject. De andere factuur € 200,- halverwege het traject.
De uren worden maandelijks achteraf gefactureerd.

Wat anderen zeggen

Mijn beide dochters hebben rekenbijles gehad van Silvia. Haar warme persoonlijkheid in combinatie met haar professionele aanpak hebben er voor gezorgd dat de meiden nooit met tegenzin naar de les gingen en gemotiveerd bleven. Uiteindelijk zijn ze beide in korte tijd grote sprongen vooruit gegaan en konden we het traject met grote tevredenheid afsluiten. Een vakvrouw!Anja Sinnema -moeder ​