Passend onderwijs

Passend Onderwijs: Het versterken van leerkrachtvaardigheden en ondersteuning van leerlingen
Passend Onderwijs vraagt om maatwerk, voor zowel de organisatie, het team, de leerkracht als de leerling.
Samen bekijken we wat nodig is. Naast begeleiding van de leerkracht, bijvoorbeeld in de vorm van Co-teaching en/of begeleiding van het kind is de praktijk ook bedreven in het helpen implementeren van duurzame kwaliteitsverbeteringen ten gunste van Passend Onderwijs.

Graag onderzoek ik met u in een persoonlijk gesprek, welk aanbod het meest van toepassing is in uw situatie.

Het tarief voor individuele begeleiding van een leerling is € 65,- per uur (45 minuten contacttijd en 15 minuten voor voor- en nabereiding).

Het tarief voor begeleiding van een groepje leerlingen van maximaal 4 of voor leerkrachtenbegeleiding/ schoolbegeleiding is € 85,- per uur (ook hier 45 minuten contacttijd en 15 minuten voor voor- en nabereiding).

Het tarief is vrijgesteld van BTW.

Neem voor meer informatie contact met mij op.

Wat anderen zeggen

De kracht van de aanpak van Silvia Jellese ligt voor mij vooral in haar (h)erkenning van het kind en wat het nodig heeft om met zelfvertrouwen een volgend leerstapje te maken; haar vaardigheden om aan te sluiten bij wat het kind wel beheerst en neer kan zetten èn haar kennis dat binnen de begeleiding van de leerling om te zetten naar ‘het recept voor in de klas’. Dat is tenslotte de plek waar het kind het grootste deel van de tijd doorbrengt en waar je wilt dat het zich competent kan voelen. Passend onderwijs doet een groot beroep op het kennen en kunnen en het handelingsrepertoire van de leerkracht. Silvia ondersteunt de leerkracht daarin. Haar visie, vakmanschap en overtuiging geven daardoor niet alleen richting aan haar handelen, maar ook aan het handelen van de leerkracht. Deze hoeft niet alles zelf uit te zoeken, maar krijgt de tools mee om het kind het onderwijs te bieden waar het recht op heeft (en te accepteren dat dat wellicht een andere uitstroom tot gevolg heeft dan de rest van de groep). Die individuele ontwikkeling van de leerkracht vertaalt zich in onze school als vanzelf naar de schoolontwikkeling als geheel. Afgesproken standaarden worden een ijkpunt voor de competentieontwikkeling van leerkrachten en het palet van extra ondersteuning in de school. Silvia biedt niet alleen kinderen en leerkrachten handvat voor ‘die volgende stap’, maar is ook op managementniveau een heel prettige sparringpartner die mee helpt kijken naar wat er al wel is, waar meer van moet komen en waar we ons misschien ook nog in kunnen scholen.Nelie Rofekamp - Directeur op Jenaplanbasisschool De Nieuwe Kring van 01-01-1999-01-01-2018.
Op een moment dat ik worstelde om grip te houden op mijn werk, heb jij mij handvatten gegeven om weer uitzicht op- en overzicht te krijgen. Je bood mij een luisterend oor, stelde kritische vragen en introduceerde alternatieve gezichtspunten. En nu ik eindelijk meer ruimte en rust voor mezelf heb gecreëerd en aan het doorlezen van de voorgestelde literatuur toekom, springen ook jouw diplomatieke kwaliteiten in het oog. 
Bedankt voor je bijstand!Ines van Piggelen - leerkracht basisschool De Bron
Wij werken in onze school al jaren samen met Silvia Jellese. Als leerspecialist heeft zij ons begeleid in het in kaart brengen van de hiaten van onze zorg. Naast dat ze praktisch aan de slag gaat in groepen, met individuele leerlingen of leerkrachten in de vorm van co-teaching, ervaren wij haar ook als zeer waardevol in het meedenken over de zorgstructuren die in onze school nodig zijn. Zij houdt ons op de hoogte van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Ze is in staat om afhankelijk van de ervaring en de behoeftes van de leerkracht, daar goede begeleiding op af te stemmen. Om met elkaar de kwaliteit in de school te blijven verbeteren, geeft zij regelmatig een teamscholing en ondersteunt ze bij het inzetten van nieuwe leesmethoden. Silvia is flexibel. Een harde, maar ook vrolijke werker. Ze neemt de goede energie mee. Voor ons inmiddels onmisbaar in de organisatie.Rina de Blieck - zorgcoördinator, directie De Nieuwe Kring, Diemen
Door het persoonlijke contact wist ze precies aan te sluiten bij dat wat ik nodig had. Zowel op praktisch als theoretisch gebied heb ik hierdoor een goede vooruitgang kunnen maken. Dank je wel . Jolanda van Oers - leerkracht Amos Onderwijs
Als we het hebben over Passend Onderwijs leer ik als intern begeleidster ook van Silvia. Het belangrijke is dat ze je geruststelt, de goede dingen benadrukt en aan jou aangeeft om dicht bij het kind te blijven op sociaal emotioneel en leerniveau. De intern begeleidster en leerkrachten leren over interventies om passend onderwijs te bieden. De bedoeling is om straks op schoolniveau duidelijk te hebben hoe wij omgaan met de zorgleerlingen (Passend Onderwijs), welk aanbod ze minimaal gehad zouden moeten hebben (Passende Perspectieven) om hen op een verantwoorde manier uit te laten stromen naar het voorgezet onderwijs.Madzy Audhoe - Intern Begeleidster Rozenmarn Amsterdam
In de vormgeving van de extra ondersteuning in onze school werken we graag samen met Silvia Jellese. Met haar teamscholing en co-teaching op maat brengt zij de juiste expertise de school in die we nodig hebben om ons onderwijs goed af te stemmen op wat onze leerlingen nodig hebben.Ook onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben profiteren van de professionele begeleiding die Silvia biedt. Met haar gedegen kennis van zaken, heldere doelen en in goede afstemming met ouders en de school helpt zij deze leerlingen om de aansluiting met het aanbod in de groep weer te maken. Judith van Oers - Intern begeleider Jenaplanschool de Nieuwe Kring, Diemen