Diploma’s en certificaten Silvia Jellese

Diploma’s

 • Rekenspecialist behandelaar Ernstige Reken- en Wiskunde problemen en Dyscalculie (LBRT 2015, zie ook accreditatie op de site LBRT)
 • Kindercoach (HBO Civas, 2013)
 • Remedial Teacher (Hogeschool Fontys, post hbo 2007)
 • Leraar Speciaal Onderwijs (Hogeschool Utrecht 2003, post hbo)
 • Leraar basisonderwijs (Fontys Hogeschool Roermond 1998)

Certificaten

 • Verdraaide Organisaties, terug naar de bedoeling (Wouter Hart 2017)
 • Traumaverwerking, invloed op het leren (Medilex 2017)
 • Spelend leren of leren spelen: opbrengstgericht werken met kleuters (Medilex 2014)
 • Cito toetsen in het SBO (Cito 2014)
 • Testcertificaat Zareki: test voor onderkenning Dyscalculie (Pearson 2014)
 • Co-teaching (Educote 2013)
 • Compenserende software bij Dyslexie voor behandelaars (Lexima 2011) en Dyslexiezorg voor remedial teachers (LBRT 2008)
 • Taal in Blokjes, F&L methodiek (Thalita Bouwmans 2010)
 • Onderwijskunde (Universiteit van Amsterdam 1999)